این اختراع یک بارفیکس هوشمند است که قابلیت شمارش تعداد بارفیکس را با در نظر گرفتن تعداد خطاها بوسیله  دوربینی که در جلوی آن تعبیه شده است را دارد. 

 

 

 

م2
م2 (2)
م2 (3)
م2 (4)
م2 (5)
م2 (10)
«
»