Thursday, 11 September 2014 11:36

ته سیگارهایی که به خازن هایی با کارایی بالا و فوق العاده تبدیل شدند

Rate this item
(0 votes)

میلیاردها ته سیگار در سراسر جهان هر سال دور انداخته و زمانی که به شکلی صحیح و کامل شدند با تراوش آرسنیک، سرب و دیگر مواد شیمیایی تند و زننده به زمین و آبراه ها تهدیدی برای محیط زیست بوجود می آورند. تحقیقات جدید نشان می دهد که ته سیگارها می توانند بستر جدیدی را برای زندگی فراهم کنند یک تیم از دانشمندان کره ای نشان دادند که فیلترهای سیگار استفاده شده و دور انداخته واقع می توانند به عنوان ماده ذخیره انرژی بسیار موثر استفاده شوند.

دانشمندان دانشگاه ملی سئول دریافتند که از طریق فرآیندی به نام تجزیه در اثر حرارت، الیاف استات سلولز که درفیلتر سیگار تعبیه شده اند می توانند به مواد کربنی ای تبدیل شوند بتواند به عنوان یک جزء فوق العاده برای سوپر خازن ها (خازن هایی با کارایی بالا) استفاده شوند. دستگاههایی با ماندگاری بالا که به سرعت شارژ می شوند و قادرند مقدار بسیار زیادی از انرژی را ذخیره سازی کنند. فرایند تجزیه در اثر حرارت در برگیرنده یک مرحله سوزاندن است که باعث ایجاد حفره های کوچکی در اندازه های مختلف در مواد به منظور افزایش سطح کلی آن می شود.

مواد خازن های فوق باید دارای سطح بزرگی باشند، که با ترکیب تعداد زیادی از منافذ کوچک به ماده به دست می آید، یکی از نویسندگان این مقاله استاد جانگ هوپ یی می گوید" : چنین ترکیبی از منافذبا اندازه های مختلف، موادی با چگالی توان بالا را تضمین می کند ، که یک ویژگی مهم در یک سوپر خازن برای شارژ و تخلیه سریع می باشد"

این گروه ماده جدید خود را از طریق اتصال آن به یک الکترودمورد آزمایش قرار داد و ماده را در یک سیستم سه الکترودی سنجید، با این رویکرد که توانایی ماده در جذب و سپس تخلیه یونهای الکترولیت بررسی شود. آنها دریافتند که این ماده مقدار بیشتری از انرژی الکتریکی را نسبت به گرافن ، نانولوله های کربنی و کربن ، ماده ای پرکاربرد برای استفاده خازن های معمولی، ذخیره می کند  .

دانشمندان امیدوارند که با پوشش الکترودی این خازن فوق العاده در مواد مبتنی بر کربن جدید، این ماده بتواند ذخیره انرژی بهتری را برای وسایل نقلیه الکتریکی، توربین های بادی و دستگاه های تلفن همراه بوجود آورد.

Read 2238 times
Login to post comments
م2
م2 (2)
م2 (3)
م2 (4)
م2 (5)
م2 (10)
«
»