Saturday, 21 June 2014 15:03

ثبت اختراع ربات گوش خوار

Rate this item
(1 Vote)

 ثبت اختراع ربات های گوشت خوار پس از اختراع ربات های سگ و آواز خوان به ذهن دو مخترع انگلیسی به نام های جیمز اوگر و جیمی لوئیزیو رسید. این دو مخترع ثبت اختراع خود را در رابطه با ربات گوش خوار آغاز کردند. آن ها دراین اختراع خود از مفهوم جاروبرقی در هوش مصنوعی استفاده کرده اند. این ربات ها در منزل محل کار و یا هرجای دیگری به کمین می نشینند و هرگونه حشرات و حیوانات ریز موزی مثل  موش ها و حشرات را به دام میندازند  و آن ها را می خورند  و از گوشت آن ها پس از  هضم برای گرفتن انرزی خود استفاده می کنند. این دستگاه دارای سطحی است که محل به دام افتادن حیوانات است و با استفاده از یک سنسور حرکتی ، حرکت کرده و موجودات را شناسایی می کند. همانطور که در شکل میبینید، موجود کوچکی که گرفتار این ربات شده، از لحاظ شیمیایی تجزیه می شود و برای ایجاد  سوخت سلولی مورد استفاده قر ار میگیرد. بدین وسیله محل از حشرات و مو ش ها پاک سازی می شود. این اختراع به زودی ثبت و جهانی خواهد شد.

Read 2393 times
Login to post comments
م2
م2 (2)
م2 (3)
م2 (4)
م2 (5)
م2 (10)
«
»