Monday, 01 September 2014 09:57

چسب زخم در 15 ثانیه(زخم ناشی از بنرد را ظرف مدت 15 ثانیه ببندید)

Rate this item
(0 votes)

 

 

 

هنگامی که گلوله یا ترکش خمپاره به سربازی برخورد میکند، کمک های اولیه استاندارد قراردادن و استفاده از  گازاستریل تا عمق پنج اینچ و اعمال فشاربر روی زخم است. اگر خونریزی پس از سه دقیقه متوقف نشد، گازاستریل اول خارج می شود و گازاستریل جدید در محل زخم قرار می گیرد. اما جا برای پیشرفت وجود دارد. پزشکان نظامی ارزیابی میکنند که در طول سال های جنگ خشن در افغانستان و عراق، از دست دادن خون در حدود 90 درصد از افراد زخمی ای که ممکن بود با مراقبت های اورژانسی بهتر جان سالم به در ببرند را کشته است. برای نجات جان افراد، یک گروه از سربازان کارکشته، دانشمندان و محققان که با نام RevMedxشناخته می شوند یک ابزار جیبی به نام XStat اختراع کرده اند که به ادعای آنها یک راه سریع تر، موثر تر برای دوختن زخم است.سرنگ پلی کربنات به عمق زخم در مسیر گلوله فرو میرود. هنگامی که یک کاربر دسته سرنک را به آرامی پایین میدهد، ده ها اسفنج قرص مانند از دهانه سرنگ خارج شده و تا  ساقه خونریزی (محل اصلی خونریزی) پایین رفته و باز می شوند. در همین حال، یک ماده در اسفنج ها در حالیکه باعث لخته شدن خون می شود خاصیت ضد عفونی کنندگی نیز دارد.

این تیم در حال حاضر به دنبال تایید FDA برای اختراع  XStatاست که این امکان را به پزشکان نظامی می دهد تا آن را به انبار نجاتبخش خود اضافه کنند. اما میدان جنگ تنها جایی نیست که دستگاه می تواند تاثیر گذار باشد. نیرو های قانون گذار، آمبولانس ها، و دیگرتیم های زمانهای اضطراری در خصوص استفاده از آن ابراز علاقه کرده ان. . و با کمک دانشگاه علوم پزشکی و سلامت اورگان ، RevMedx  در حال توسعه یک نسخه برای جلوگیری از خونریزی پس از زایمان هستند.

 

 

 

Read 2006 times
Login to post comments
م2
م2 (2)
م2 (3)
م2 (4)
م2 (5)
م2 (10)
«
»