Monday, 01 September 2014 09:54

کواک

Rate this item
(0 votes)

صاحبان سگ ها نظرات متفاوتی راجع به این اختراع دارند. زدن پوزه بند به سگ برای جلوگیری از گاز گرفتن، در برخی از نظام های قضایی اجباریست. با این حال، بعضی از صاحبان گونه های کوچک تر بر این عقیده اند که پوزه بندهای چرمی و سیم پیچی شده کنونی وجود سگی خطرناک، شرور و غیرقابل کنترل را القا می کنند.

دیگران از این هم فراتر رفته و معتقدند پوزه بندهایی با ظاهر وحشتناک حیوان خانگی دارای چنین پوزه بندهایی را دچار عقده اضطراب می کنند.

بنابراین، تنها «کواک» می تواند راه حل این معضل باشد. این اختراع ژاپنی که با منقار اردکی بامزه، دوست داشتنی و خنده دار به سگ شما پوزه بند می زند در رنگ های صورتی، زرد و قهوه ای روشن موجودست.

کواک تنها برای پوزه بند زدن به سگ های چیواوا، پودل مینیاتوری، پومرانی، داکس هوند و دیگر گونه های کوچک موجودست. ظاهراً صاحبان سگ های گرگی (پلیسی)، لابرادور، دوورمن، گریت دین، سنت برنارد، کالی و دیگر گونه های بزرگ، از ترس این که مبادا حیواناتشان دچار عقده حقارت شوند، نمی خواهند سگ هایشان «شبیه اردک (بامزه)» به نظر برسند.

Read 2153 times
Login to post comments
م2
م2 (2)
م2 (3)
م2 (4)
م2 (5)
م2 (10)
«
»