Sunday, 07 September 2014 09:23

اختراعات مورد بررسی قرار می گیرند، آنها بازبینی شده توسط همکار نیستند

Written by 
Rate this item
(1 Vote)

بر خلاف انتشار مقالات در مجلات علمی، درخواست های های ثبت اختراع به منظور بررسی های فنی برای بازبین گر (منتقدان) فرستاده نمی شود. درخواست های ثبت اختراع توسط آزمون گرهای (بازرسان) ثبت اختراع، که، در حوزه های قضایی بزرگ، دارای پس زمینه های فنی و تکنولوژیک و قانونی هستند، ارزیابی می شوند. آنها تعیین می کنند آیا یک اختراع ثبت شده دارای معیارهای ثبت اختراع است یا نه: به طور عمده به بررسی معیارهایی مانند نوآوری، غیر آشکار و معلوم بودن و هوش اختراع می پردازند.  بازرسان ثبت اختراع با استفاده از مهارت های فنی و قانونی خود به موارد مشابه و قبلی این اختراع می پردازند.  (اسنادی که در سراسر جهان منتشر شده و مربوط به اختراع ثبت شده است). کار آنها این است که ثابت کنند که آیا اختراع قبلا ثبت شده یا نه  و اینکه آیا با توانایی های شخصی که آن را ثبت کرده همخوانی دارد؟. این که یک ثبت اختراع اعطا شده زمانی از نظر علمی و یا فن آوری معتبر است که توسط کاربران نهایی اختراع ثبت شده ایجاد شده باشد.

Read 2885 times Last modified on Monday, 08 September 2014 17:41
Login to post comments
م2
م2 (2)
م2 (3)
م2 (4)
م2 (5)
م2 (10)
«
»