Sunday, 07 September 2014 09:21

برنامه ثبت اختراع مشابه اختراع های ثبت شده (دارای مجوز) نیستند

Written by 
Rate this item
(0 votes)

درخواست ثبت اختراع با مجموعه ای از ادعاها (دعوی) واصل می شود. درخواست های ثبت اختراع با دعوی ها، به طور کلی 18 ماه پس از تاریخ تشکیل پرونده منتشر می شود. گاهی اوقات دعوی ها بسیار گسترده تر از مواردی است که واقعا قابل ثبت است. همانطور که درخواست ها توسط اداره ثبت اختراع بررسی می شوند دعوی ها ممکن اس در دامنه آن کوچک شوند یا تغییر کنند. در مقابل، مشخصات یک ثبت اختراع دارای مجوز معمولا مشابه موارد بایگانی شده هستند. بعد از بایگانی درخواست ها اضافه کردن موارد جدید به آنها مجاز نمی باشد. از آنجا که دعوی ها در یک درخواست همان چیزی هستند که متقاضی امیدوار است، مهم است بدانید که آیا شما به دنبال ثبت اختراع دارای مجوز هستید  و یا یک درخواست ثبت اختراع.

Read 2838 times Last modified on Monday, 08 September 2014 17:41
Login to post comments
م2
م2 (2)
م2 (3)
م2 (4)
م2 (5)
م2 (10)
«
»