Monday, 08 September 2014 11:34

ثبت اختراعات دارای یک عمر محدود است

Written by 
Rate this item
(0 votes)

 با توجه به موافقت نامه TRIPS، کشوری که عضو سازمان تجارت جهانی (WTO) است،  باید حق ثبت اختراعی با حداقل مدت 20 سال از زمان تاریخ اولیه تشکیل پرونده برای درخواست، را عطا کند. قوانین TRIP از سال 1995 در کشورهای صنعتی عضو،  و در سال 2000 برای اکثر کشورهای باقی مانده و در سال 2005 برای کشورهای کمتر توسعه یافته عضو رسمی و لازم الاجرا شد. در برخی از کشورها این به معنای تغییر قوانین است و درخواست های ثبت اختراع که قبلا به تصویب رسیده اند، باید منطبق بر قوانین جدید شوند. به عنوان مثال، در ایالات متحده، قوانین قبلی 17 سال از تاریخ صدور آنها گذشته بود بنابراین در قوانین جدید همه این مشکلات تا حدودی حذف شد و برخی از قوانین می تواند تا 20 سال از زمان پرکر تقاضا مورد استفاده قرار گیرند.

 مدت 20 سال تا زمانی معتبر است که هزینه های تعمیر و نگهداری برای ثبت اختراع پرداخت شود. دوره نگهداری بسیاری از اختراعات ثبت شده قبل از پایان دوره اعتبار به اتمام می رسد ، به این دلیل که صاحبان اختراع موفق به پرداخت هزینه های تعمیر و نگهداری نمی شوند و یا  تصمیم به پرداخت ندارند. این ایده خوبی است برای بررسی اینکه آیا یک حق امتیاز که مرتبط با موضوع شماست همچنان فعال است یا نه. برای اختراع ثبت شده در پایگاه داده ثبت اختراع لنز، این مورد اغلب می تواند از  طریق وضعیت اطلاعات بخش INPADOC تعیین شود.

 

 

Read 3044 times Last modified on Monday, 08 September 2014 17:40
Login to post comments
م2
م2 (2)
م2 (3)
م2 (4)
م2 (5)
م2 (10)
«
»