Sunday, 21 September 2014 09:18

ثبت اختراعات

Written by 
Rate this item
(0 votes)

تازگی: هیچ دانش عمومی در ایران و یا در خارج از کشور برای عملیاتی کردن آن وجود ندارد. اولین کسی که درخواست ثبت اختراع مطابق با این قانون را داد، به نظر می رسد که خود مخترع ثبت اختراع بوده باشد، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

انواع و مدت زمان: اختراعات برای 5، 10، 15 و یا 20 سال به ثبت می رسند،این موضوع بستگی به درخواست متقاضی دارد.

اختراعات غیرقابل ثبت: فرمول ها و ترکیبات دارویی قابل ثبت نیستند، اما درخواست حق ثبت اختراع می تواند در فرایندهای مربوط به تولید دارو ارائه شود. علاوه بر این، هر گونه اختراع و یا پیشرفت در یک اختراع که منجر به اخلال در نظم عمومی می شود و یا خلاف اخلاق و یا بهداشت عمومی باشد، نمی توانند  ثبت شوند.

کار: حق ثبت اختراع اگر در طول دوره پنج ساله اولیه اش عملیاتی نشود، این امکان وجود دارد که حق ثبت اختراع از آن سلب شود. اگر چه هیچ مقررات صریح و روشنی در مورد کار اسمی، به جای کار واقعی وجود ندارد، اما توصیه می شود که کار اسمی قبل از پنجمین سالگرد اعطای مجوز ثبت، وجود داشته باشد.

ثبت نام: در اکتبر سال 2007 مجلس ایران تصویب کرد که ایران عضو پیمان همکاری ثبت اختراع (PCT) شود که دارندگان ثبت اختراع در یک کشور را قادر می سازد تا اختراع ثبت شده خود را در کشورهای عضو PCT به سادگی و با پر کردن تنها نرم افزار مربوط به ثبت ملی اختراع ثبت کنند [9].

برای ثبت نام ثبت اختراع، مدارک ذکر شده در زیر باید به دفتر ثبت اختراع در ظرف شش ماه از تاریخ درخواست ایران ارائه شوند. این دوره از مدت زمان ممکن است فقط یک بار انهم با داشتن عذر موجه تمدید شود.

متقاضی باید اطلاعات زیر را ارائه کند: نام و آدرس. عنوان اختراع و یا کشف. وکالت قانونی به موقع به کنسولگری مربوطه در ایران. نسخه گواهی مربوطه به ثبت اختراع (یا نرم افزار در صورت بهره گیری از مفاد کنوانسیون پاریس). کپی تایید شده (برابر اصل) از سند انتقالی، در صورتی که متقاضی مالک اصلی نیست؛ و سه نسخه از مشخصات مربوطه، ادعاها، برنامه ها و نقشه ها.

اگر اداره ثبت اختراع به دلیل اسناد و مدارک ناکافی و یا به این دلیل که آن برنامه بر خلاف مقررات حاکم است از ثبت آن خودداری کند، متقاضی ثبت اختراع دارای حق قانونی برای ارائه شخصی درخواست ثبت اختراع و یا از طریق یک وکیل، به دادگاه صالح و درخواست لغو تصمیم دفتر ثبت اختراع می باشد.

Read 3115 times Last modified on Sunday, 21 September 2014 10:19
Login to post comments
م2
م2 (2)
م2 (3)
م2 (4)
م2 (5)
م2 (10)
«
»