Saturday, 13 September 2014 11:59

دعاویی که محدودیت های اختراع ثبت شده را مشخص می کند.

Written by 
Rate this item
(0 votes)

دعاویی وجود دارد که مرزهای حقوق صاحب اختراع ثبت شده را مشخص می کند. به دام این موضوع نیفتید که چکیده یا توصیف کلی که از اختراع پیدا کردید همان اختراع ثبت شده است. به عنوان مثال، ثبت اختراع ایالات متحده شماره 6 074 877 به نام "فرایند برای تبدیل گیاهان تک لپه" می باشد. از عنوان آن اینگونه بر می آید که صاحبان این ثبت اختراع یک فرآیند(های)  تبدیل برای تبدیل تمام گیاهان مونوکات را به ثبت رسانده اند، اما بررسی ادعاها نشان می دهد، که تنها تغییر و تحول گیاهان غلات ثبت و حفاظت شده است. و علاوه بر این روشی که حفاظت شده است، باید شامل زخمی شدن کالوس embryogenic و یا ترکیب کالوس embryogenic با یک آنزیم باشد که دیواره های سلول را به قبل از انتقال DNA به سلولهایی با آگروباکتریوم تنزل می دهد. اما این کمی متفاوت از آنچه تحت عنوان ذکر شده است، می باشد.

برای تعیین اینکه آیا کسی نقض ثبت اختراع کرده، یا در حال انجام است و غیره، بدون اجازه صاحب اختراع، محصولی که گفته شده تخلف در آن صورت گرفته، تنها در دعاوی آن مقایسه می شود. دامنه اختراع مدعی شده، همیشه روشن نیست، از این رو، زبان دعاوی باید بسیار ساده باشد و همه ملزومات آن باید با دقت بیان شود، طوریکه مشخص شود چه چیزی حفاظت شده است و چه چیزی حفاظت شده نیست. در مورد فوق، به عنوان مثال، چندین مورد در ادعاها (به عنوان مثال، "گیاهان غلات"، "کالوس embryogenic"، و "آنزیمی که دیواره های سلول را تنزل می دهد") روشن و واضح نیست. بنابراین، ترجمه و تفسیر دعاوی بسیار مشکل می باشد. یک تجزیه و تحلیل مناسب با خواندن دعاوی در چهار چوب مشخص و در چارچوب "تاریخچه پیگرد قانونی" ( مذاکرات قبلی و بعدی دعاوی بین متقاضی ثبت اختراع و اداره ثبت اختراع) انجام می گیرد.

دعاوی به صورت هستند: مستقل و وابسته. ادعای مستقل تنها می ماند. آن شامل تمام محدودیت های لازم است و شامل محدودیت هایی از دیگر دعاوی نیست. ادعای وابسته، به گذشته و به محدودیت بیشتر و ادعا و یا دعاوی دیگر اشاره دارد. علاوه بر این، یک ادعای وابسته شامل تمام محدودیت های این ادعا گنجانیده شده توسط مرجع می باشد.

 

Read 2996 times Last modified on Saturday, 13 September 2014 12:00
Login to post comments
م2
م2 (2)
م2 (3)
م2 (4)
م2 (5)
م2 (10)
«
»