Wednesday, 17 September 2014 10:12

فهرست احزابی که به قانون کپی رایت بین المللی می پیوندند

Written by 
Rate this item
(0 votes)

ایران دارای یک کد قانونی برای حمایت از حقوق اختصاصی و معنوی آثار تولید شده در داخل ایران  است " که قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان" نامیده می شود، [2] که در تاریخ  12 ژانویه 1970 ، به تصویب مجلس شورای ملی ایران رسید، و این قاون همراه با "قانون حمایت از حقوق نویسندگان برنامه های کامپیوتر" [3] بود که در سال 2000 (سال ایران 1379) به تصویب رسید. [4]

در 22 آگوست 2010، مجلس شورای اسلامی ایران اصلاح ماده 12 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان را مصوب کرد و مدت زمان قانون کپی رایت را بر اساس مرگ نویسنده تا 50 سال افزایش داد.  این قانون تنها برای آثاری که هنوز هم تحت حمایت کپی رایت هستند، از زمانی که قانون کپی رایت در 22 اوت 2010 تصویب شد، صدق می کند.

با این حال این قوانین اثار خارج از ایران را پوشش نمی دهد چرا که ایران به عنوان یکی از امضاکنندگان کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری و یا پیمان کپی رایت WIPO، و یا یک عضو سازمان تجارت جهانی (WTO) نبوده است. [5] در سال 2012 ایران برنامه هایش را برای پیوستن به کنوانسیون های بین المللی در حمایت ازآثار ادبی، هنری و علمی، از جمله کنوانسیون برن و کنوانسیون رم اعلام کرد. [6]

Read 2944 times Last modified on Wednesday, 17 September 2014 10:12
Login to post comments
م2
م2 (2)
م2 (3)
م2 (4)
م2 (5)
م2 (10)
«
»