Sunday, 14 September 2014 12:46

قوانین ثبت اختراع در سراسر جهان

Written by 
Rate this item
(0 votes)

بسیاری از کشورها اظهارنامه های ثبت اختراع در فاز ملی را بر مبنای «تقاضانامه های ثبت اختراع جهانیـ» (انتشارات WO) که مطابق پیمان همکاری ثبت اختراع (PCT) شکل گرفته است، می پذیرند. سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) پایگاه داده ای از تقاضانامه های ثبت اختراع بین المللی منتشر شده توسط WO را (که تحت عنوان تقاضانامه های PCT نیز شناخته می شوند) نگهداری می کند. پایگاه داده Patent Lens تمامی انتشارات WO در مورد علوم زیستی را داراست. بسیاری از این درخواستنامه های ثبت اختراع متناسب با جوازهای ثبت اختراعی هستند که بعداً در کشورهای متعددی اعطا می شوند ولی بسیاری هم در هیچ کشوری به ثبت نمی رسند.

جوازهای ثبت اختراع مختص نظام های قانون گذاری خاصی هستند. اگرچه تقاضانامه ثبت اختراع «جهانی» وجود دارد ولی چیزی به عنوان جواز ثبت اختراع بین المللی در کار نیست. جواز ثبت اختراع توسط دولت یک کشور اعطا می شود و تنها درون قلمرو همان کشور معتبرست. به منظور کسب مجوز ثبت اختراعی معتبر در یک کشور، باید درخواستی به اداره ثبت اختراع آن کشور ارائه شود. برخی از کشورها مقررات اداری متعددی مطابق با ادارات ثبت اختراع منطقه ای (مانند اداره ثبت اختراع اروپا (EPO)) دارند. لینک های دفاتر ثبت اختراع در بالا فهرست شده اند. هیچ گونه تضمینی در مورد اعتبار لینک ها یا قوانین ثبت اختراع هیچ کشوری داده نمی شود.

در کشوری که جواز ثبت اختراع اعطا نشده و یا منقضی شده یا مدت آن به پایان رسیده است، استفاده از اختراع مورد ادعا و توصیف شده در تقاضانامه ثبت اختراع (برای عموم) آزادست. بنابراین، ممکنست روش ها و ترکیب های ادعا شده در جواز ثبت اختراع واقعاً در کشور شما محدود نشده باشند. به هر حال، مواد شرح داده شده در جواز ثبت اختراع، فارغ از این که این جواز در کشور شما اعمال شده است یا خیر، منبع ارزشمندی از اطلاعات محسوب می شوند.

با این حال، سدهای زیادی وجود دارند که باید از آن ها دوری کرد. طبق قوانین کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی (WTO) نه تنها برای استفاده از فناوری به ثبت رسیده، بلکه حتی برای واردات محصولاتی که این فناوری را در خود دارند یا با استفاده از آن ساخته شده اند، باید از دارنده کنونی جواز ثبت اختراع کسب اجازه شود. مثالی از چنین موردی بند 201 اصل 35 قانون اساسی ایالات متحده است که طبق قوانین آن واردات محصولاتی که در کشورهای خاصی تولید شده باشند که فرایندها یا بخش های استفاده شده در آن به ثبت نرسیده اند، ممنوعست؛ چراکه اگر چنین محصولی در ایالات متحده تولید می شد، می توانست نقض کننده قوانین ثبت اختراع این کشور باشد. موارد اخیر محصولات دارویی و رایانه ای را شامل می شدند. البته استثنائات جزئی خاصی نیز وجود دارند. قوانین مشابهی نیز در مورد ممنوعیت واردات سویای تولید شده در آرژانتین به اروپا وجود دارد؛ زیرا اگرچه هیچ حق ثبت اختراعی در آرژانتین نقض نشده است ولی فرایندهای استفاده شده در تولید دانه های سویا تحت حمایت قوانین ثبت اختراع در اروپا هستند.

بسیاری از کشورها تقاضانامه های ثبت اختراع را برمبنای ارائه این تقاضانامه ها در دوره زمانی خاص با ذکر اولویت برای ارائه اظهارنامه ثبت اختراع در کشوری دیگر، قبول می کنند. KAMBIA پایگاه داده Patent Lens را به عنوان خدمت عمومی منحصر به فردی ارائه می کند که به اداره ثبت اختراع هیچ کشوری وابسته نیست. با این حال، ازآنجایی که ایالات متحده آمریکا مرجع اکثر اولین ارائه هاست، Patent Lens پایگاه داده ای از تمامی اظهارنامه های منتشره ارائه شده در ایالات متحده را علاوه بر اظهارنامه های PCT، همراه با لینک هایی برای هر سند ثبت اختراع به پایگاه داده بین المللی نگهداری شده توسط EPO (INPADOC) که در آن بیش از 60 کشور مدارکی ارائه داده اند که در آن ها به اولویت اسناد ثبت مذکور اشاره شده است، حفظ می کند. کسی که علاقمند به استفاده از فناوری به ثبت رسیده ای است باید ببیند که آیا حق ثبت اختراعی در کشور مایل به استفاده از فناوری و نیز هر کشوری که احتمالاً محصول برخوردار از فناوری به آن وارد خواهد شد، برقرارست یا خیر.

Read 3122 times Last modified on Sunday, 14 September 2014 12:46
Login to post comments
م2
م2 (2)
م2 (3)
م2 (4)
م2 (5)
م2 (10)
«
»