Tuesday, 16 September 2014 08:45

مالکیت معنوی در ایران

Written by 
Rate this item
(1 Vote)

ایران از سال  2001 عضو WIPO است و تا کنون با چندین معاهدات مالکیت معنوی WIPO موافقت کرده است. [1] ایران در سال 1959 نیز به عضویت کنوانسیون حفاظت از مالکیت صنعتی (کنوانسیون پاریس) درامد. همچنین ایران در دسامبر 2003 عضو توافقنامه مادرید و پروتکل مادرید برای ثبت بین المللی علائم تجاری شد. در سال 2005 نیز ایران موافقت نامه لیسبون برای حفاظت از نام های اصلی و ثبت بین المللی آنها را پذیرفت، که حفاظت از نام های جغرافیایی مرتبط با محصولات را تضمین می کند. همانطور که در فوریه 2008 نیز ایران به دنبال پیوستن به موافقتنامه لاهه برای حفاظت از طراحی های صنعتی بود. [1]

1 نمایندگی های مسئول سیاست IP در ایران

2 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان 1970

3 قانون ثبت علائم و اختراعات، 1931

4 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، 2008

4.1 اختراعات

4.2 حق تکثیر

4.3 علائم تجاری

5 قانون حفاظت از ارقام گیاهی، 2003

6 قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی ، 2004

7 صدور پروانه و امتیاز

8 تجارت الکترونیک

9 کنوانسیون های بین المللی

9.1 حفاظت از اموال  (دارایی های) فرهنگی

9.2 کنوانسیون حفاظت از دارایی های صنعتی (معروف به کنوانسیون پاریس)، 1959

9.3 سازمان جهانی مالکیت معنوی WIPO)، 2002)

9.4 توافقنامه مادرید درخصوص ثبت بین المللی علائم تجاری، 2003

9.5 قرارداد لیسبون برای حفاظت از اسامی اصلی و ثبت بین المللی آنها، 2005

10 قوانین کپی رایت WTO

11 همچنین مشاهده کنید

12 مراجع و منابع

13 پیوندهای بیرونی

Read 3015 times Last modified on Tuesday, 16 September 2014 08:47
Login to post comments
م2
م2 (2)
م2 (3)
م2 (4)
م2 (5)
م2 (10)
«
»