Monday, 08 September 2014 11:33

متقاضی یا وکیلی که اقدام به ثبت اختراع می کند می تواند صاحب واقعی حقوق ثبت اختراع نباشد

Written by 
Rate this item
(0 votes)

مالک قانونی حق ثبت اختراع به عنوان "عامل (گیرنده)" در ثبت اختراعات ایالات متحده و به عنوان "متقاضی" در سایر نقاط جهان می باشد. با این حال، حقوق صاحب حق ثبت اختراع شبیه به یک بسته ای از چوب، و یکی از این چوب ها مالکیت قانونی است.

این حقوق قابل تجارت (خرید و فروش) می باشد. فرم نمونه ای تجارت، یک مجوز است، که در آن تمام یا بعضی از حقوق که می تواند انتقال داده شود، آمده است. به عنوان مثال، صاحب ثبت اختراع ممکن است تنها در یک ثبت اختراع تنها برای برخی از ادعاها مجوز گرفته باشد، همه ادعاها می توانند تحت این قانون درآیند اما تنها در یک زمینه خاص از پژوهش، تمام حقوق اما تنها در برخی کشورهای خاص، و یا حق استفاده و ایجاد و نه حق فروش. انواع دیگر مجوز نیز می تواند اعطا شود. بر خلاف مالکیت یک ثبت اختراع، که یک موضوع ثبت عمومی است، مجوزها می توانند خصوصی باشند.

اگر شما از اطلاعات مربوط به پروانه ثبت اختراع خاص آگاه هستید، می توانید به دیگر کاربران لنزهای ثبت اختراع با ساخت اطلاعات شناخته شده از طریق نظرات رابط ما، کمک کنید.

 

Read 2875 times Last modified on Monday, 08 September 2014 17:40
Login to post comments
م2
م2 (2)
م2 (3)
م2 (4)
م2 (5)
م2 (10)
«
»