Saturday, 06 September 2014 09:23

چگونه ثبت اختراع خود را ارزیابی کنیم؟

Written by 
Rate this item
(0 votes)

 1. رویکرد درآمد به اختراع ثبت شده با ارزش

رویکرد درآمد برای ارزش اختراع ثبت شده پیش بینی می کند که چگونه یک اختراع می تواند برای طول عمرش درامدساز باشد. این درآمد آینده سپس برای تولید مقدار فعلی خالص کسر می شود (تنزل می یابد). همانطور که ارزشیابی های اختراع ثبت شده ذاتا تجارت ناملموس ذهنی هستند، بنابراین همه فرضیاتی که برای حذف وضعیت ذهنی هستند را حمایت می کنند.

 2. رویکرد هزینه برای اختراع ثبت شده با ارزش

رویکرد هزینه به اختراع ثبت شده با ارزش، هزینه سرمایه گذاری شده برای توسعه اختراع ثبت شده و هزینه های جایگزین را محاسبه می کند.. در حالی که این رویکرد می تواند محدودیت هایی داشته باشد، در عین حال می تواند یک چک مفید برای حمایت از دیگر روش های ارزشیابی اختراع باشد.

 3. رویکرد بازار به اختراع ثبت شده با ارزش

معاملات قابل ارزش و قیمتی ، توسط خریدار روی یک اختراع گذاشته می شود و قیمتی که مد نظر فروشنده است را نشان می دهد. اگر معاملات قابل مقایسه بتوانند شناسایی شوند، این روش می تواند یک راه مفید برای مشخص کردن ارزش اختراعات ثبت شده باشد. حتی هنگامی که پیدا کردن معاملات مناسب سخت باشد، می توان اطلاعات مفیدی پیدا کرد تا بتوان مطالعه را معنا دار کرد.

مناسب ترین روش می تواند با توجه به شرایط و ارزش هایی که یک اختراع نیاز دارد، تغییر کند. تجارت ناملموس دارای تجربه قابل توجهی در ارزش نهادن به اختراع ثبت شده در بسیاری از صنایع از جمله صنایع دارویی، مخابرات، فن آوری، مواد شیمیایی، خرده فروشی و کالاهای مصرفی می باشد.

Read 3185 times Last modified on Monday, 08 September 2014 17:41
Login to post comments
م2
م2 (2)
م2 (3)
م2 (4)
م2 (5)
م2 (10)
«
»