Saturday, 13 September 2014 12:01

یک ثبت اختراع ارائه مجوز اختراع را ضمانت نمی کند.

Written by 
Rate this item
(0 votes)

یک اختراع ثبت شده به معنای جریان نقدی ثابت و سریع نیست. یک اختراع محافظت شده باید به یک محصول قابل عرضه در بازار به منظور ایجاد درآمد و سود تبدیل شود. باید در نظر داشت برای اینکه یک تختراع به حالت سوددهی درآید و به بازار عرضه شود یک راه طولانی سپری شود . با توجه به قابلیت های یک اختراع، بازاریابی آن  اختراع ثبت شده، می تواند منجر به قرارداد با سایر موسساتی شود که در زمینه تبلیغات موفق عمل می کنند و این می تواند برای سوددهی اختراع مفید باشد. استراتژی که برای تبلیغ یک اختراع انتخاب می شود، بستگی به ارزش و فناوری اختراع و جایگاه مالی شرکای اختراع و منابع انسانی و مالی که برای سرمایه گذاری در زمینه تجاری سازی اختراع صورت می گیرد، دارد. در این میان گزینه های تجاری سازی عبارتند از: صدور مجوز، که از طریق آن برخی از حقوق ثبت اختراع در تبادل ارز (تبادل پولی) به دیگر اهدا می شود. راه اندازی شرکت برای بازاریابی محصول. انجام سرمایه گذاری های مشترک، که در آن احزاب دیگر می توانند سرمایه طرح را فراهم کنند. تبادل مجوز ip با دیگر موسسات و نهادها، و فروش و یا اختصاص دادن تمام حقوق ثبت اختراع به نهاد دیگر.

Read 3036 times Last modified on Saturday, 13 September 2014 12:01
Login to post comments
م2
م2 (2)
م2 (3)
م2 (4)
م2 (5)
م2 (10)
«
»