مقالات isi

چاپ مقالات ISI از دیگر خدمات ما در کنار ثبت اختراع , خرید و فروش اختراع می باشد . ما بهترین مقالات را برای شما تهیه می کنیم و اگر شما مقاله ای نوشته اید به بهترین شکل آنرا به چاپ می کنیم

بانک اطلاعات ISI چیست؟

موسسه اطلاعات علمی (Institute for Scientific Information): با فهرست نمودن و پوشش جامع مهمترين مجلات علمی منتشره سعی در تبادل اطلاعات ميان پژوهشگران مختلف می باشد. یک مجله در isi ممکن است بعد از مدتی بدلیل کاهش بار علمی مدتی بعد کنار گذاشته شود . در حال حاضر بيش از ۱۶۰۰۰ مجله٬ در ليست ISI قرار دارند. هر ساله ۲۰۰۰ مجله جديد مورد ارزيابی قرار می گيرد و حدود ده درصد آنها به ليست ISI اضافه می شوند.
هر مقاله علمی قبل از اینکه در لیست isi قرار گیرد يکسری مراحل ارزيابی را پشت سر می گذارد. ازجمله عوامل مورد ارزيابی و رعايت استانداردهای بانک اطلاعاتی ISI ، کميته علمی منتخب مجله، تنوع بين المللی مقالات چاپ شده در آن، نشر به موقع مجله و جايگاه نشرآن می باشد. لازم به ذکر است که هيچ يک از اين عوامل به تنهايی مورد بررسی و ارزيابی قرار نمی گيرد بلکه با بررسی مجموع عوامل يک امتياز کلی داده خواهد شد. از جمله مواردی که در ارزيابی مجله مورد توجه قرار دارد اين است که عنوان مقالات، چکيده و کلمات کليدی بايد به زبان انگليسی باشد همچنين توصيه می شود که منابع نيز به زبان انگليسی نوشته شوند. اگر چه اطلاعات علمی مهم به تمامی زبانها به چاپ می رسد اما موارد ذکر شده بايد به زبان انگليسی باشد تا تحت داوری و ارزيابی ISI قرار گيرد زيرا ارزيابی کنندگان مجلات علمی در ISI نمی توانند عناوين و منابع بکاررفته در مقالات را به زبان انگليسی ترجمه کنند. داوری علمی و تخصصی مقالات چاپ شده در مجله توسط داوران نام آشنای علمی از جمله عمده ترين موارد مورد توجه ارزيابی کنندگان می باشد که گويای اعتبار و غنای علمی مجله است.

م2
م2 (2)
م2 (3)
م2 (4)
م2 (5)
م2 (10)
«
»