5 گام برای تبدیل ایده به محصول و ثبت اختراع

حباب روشنی و ایده خلاقی که در ذهن شماست می تواند انقدر بزرگ شود که تمام اطراف شما را روشن نماید. پس ایده ها و خلاقیت های خود را نادیده نگیرید بلکه بستری برای رشد آن را فراهم نمایید. در اینجا ما سعی داریم با ارائه راهنمایی هایی شما را در تبدیل ایده خلاق خود به محصول قابل ارائه به شرکت ها و صنایع هدایت نماییم.

گام اول: مستندسازی ایده
داشتن ایده به تنهایی ارزشمند نخواهد بود، شما می بایست آن را به ثبت برسانبد و ایده شما تبدیل به اختراع شود. هر انچه که در خصوص ایده شما است را مستند سازی نمایید.این اولین گام به منظور ثبت اختراع شما و جلوگیری از دزدید شدن ان می باشد و رعایت نمودن این نکات اثباتی برای ایده شما خواهد بود.
گام دوم: تحقیق نمایید
شما می بایست تحقیقی در خصوص ایده خود نمایید به منظور دریافت این موضوع که آیا به ثبت رسیده است یا خیر. ابتدا جستجو اولیه در اختراعات ثبت شده نمایید قبل از اینکه بخواهید به یکی از شرکت های ثبت اختراع مراجعه نمایید. و سپس بازار صنعت خود را جستجو نمایید. آیا ایده شما پس از تبدیل به محصول بازار هدفی دارد؟ آیا قابلیت تولید را دارد؟و آیا تولید آن با هزینه هنگفتی همرا است یا خیر! تحلیل این موارد کمکی در بررسی بازار رقابتی شما خواهد بود.

گام سوم:ایجاد الگوی اولیه
الگوی، ایجاد مدل اولیه از اختراع شما می باشد و در واقع طراحی از ایده شما می باشد که در قالب فیزیکی به نمایش گذاشته می شود. قبل از اقدام به ثبت اختراع خود می بایست یک مدل و الگوی فیزیکی از ایده خود طراحی کرده باشید. در یاد داشته باشید که ابتدا می بایست نقاشی از طرح خود رسم نمایید و سپس در قالب مدل فیزیکی تولید نمایید.

گام چهارم: ثبت اختراع
شما تمامی مراحل لازم برای طراحی ایده خود را انجام داده اید و حال زمان آن رسیده است که اقدام به ثبت آن نمایید. اختراع شما می تواند در قالب ثبت ماشین و ابزار جدید باشد و تا در قالب ثبت طراحی برای تولید جدید باشد. اگر اطلاع کافی در این خصوص ندارید بهتر است به منظور جلوگیری از پیش آمدن مسائل قانونی از افراد مطلع کمک خواهی نمایید.