ثبت اختراع

  ثبت اختراع به ثبت ایده های تراوش شده از ذهن افراد خلاق تلقی می شود که این ایده ها پس از تحقیق و پژوهش ، جستجو و مطالعه منابع معتبر و همفکری با افراد مبتکر به یک اختراع تبدیل می شوند. اختراع در واقع رسیدن به نتیجه ای است که کاملا جدید باشد و د ر راستای حل مشکلاتی خاص باشد و یا در انجام راهکارهایی به انسان کمک کند. اگر اختراع شامل خلاقیت و ایده های جدیدی باشه قابل ثبت بود و پس از دریافت گواهینامه برای صاحب اختراع و دریافت مالکیت معنوی برای شخص مخترع، قابل ثبت است. ثبت اختراع موجب می شود که اختراع دارای مالکیت انحصاری برای فرد مخترع آن شود و بقیه افراد نخواهند توانست در آن تصرفی داشته باشند. خرید و فروش اختراع هم با اجازه صاحب آن باید انجام شود. اگر شخص مالک اجازه آن را بدهد افراد خواهند توانست پس از گذراندن مراحلی عملیات خرید اختراع و فروش اختراع را انجام دهند.