چهارشنبه, 19 شهریور 1393 ساعت 10:53

تخلف از ثبت اختراع به طور کلی یک موضوع قانونی میان دو طرف است.

نوشته شده توسط 
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

در اکثر کشورها، نقض حق ثبت اختراع جرم نیست. یعنی، آن یک عمل غیر قانونی علیه دولت نیست و در نتیجه، شما به زندان نمی روید. تخلف (نقض) حقوق ثبت اختراع شخص دیگری یک اقدام نادرست مدنی علیه یک فرد یا نهاد است. این جرم است، در این مورد صاحب ثبت اختراع، به دنبال راه کارهای قانونی برای نقض / حقوق خود است.

 پیگیری تخلف ثبت اختراع برای صاحب حقوق محفوظ است. اگر صاحب ثبت اختراع از نقض مطلع نشده باشد و یا اگر آن تصمیم گیرد که هیچ گونه اقدامی علیه نقض کننده انجام ندهد، هیچگونه اتفاقی رخ نمی دهد. در صورتی که صاحب حق به دنبال برخورد با نقض کننده حقش باشد می تواند در دادگاه علیه آن شخص اقامی دعوی کند. راه حل های که دادگاه برای صاحب ثبت اختراع دستور (به منظور متوقف کردن مجرم از انجام عمل غیر قانونی) می دهد، پرداخت خسارت (خسارت مالی به صاحب حقوق) و پرداخت سود حاصل از اختراع (پرداخت سود ایجاد شده از نقض حق ثبت اختراع به دارنده حقوق ثبت اختراع) می باشد.

در چند کشور، به ویژه مکزیک و آلمان، نقض قوانین دارای مجازات جریمه و حبس است. کشورهای دیگر، از جمله سوئد و نروژ، تنها نقض عمدی حق ثبت برای جریمه و زندان در نظر می گیرند.

بازدید 2896 بار آخرین ویرایش در چهارشنبه, 19 شهریور 1393 ساعت 10:54
برای ارسال نظر وارد سایت شوید
م2
م2 (2)
م2 (3)
م2 (4)
م2 (5)
م2 (10)
«
»